Cik liela nozīme ir Latvijai Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO)

Līdz ar satraucošajiem notikumiem pasaulē atkal ir aktualizējies jautājums par dažādu starptautisku organizāciju nozīmi. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), kas darbojas jau kopš 1945. gada, ir devusi milzīgu pozitīvu ieguldījumu starptautiskā miera un drošības uzturēšanā. 

Ņemot vērā, ka arī Latvija ir ANO dalībvalsts, varam apgalvot, ka daļa no šiem panākumiem ir saistīta arī ar mums. Raksta turpinājumā skaidrojam, kāda nozīme ir Latvijai svarīgajā starpvaldību organizācijā.

Latvija – aktīva dalībniece ANO dienaskārtībā

Pērn apritēja trīsdesmit gadi, kopš Latvija kļuva par ANO dalībvalsti. 1991. gada 17. septembrī kopā ar pārējo Baltijas valstu karogiem arī Latvijas karogs tika pacelts pie organizācijas mītnes Ņujorkā. Tolaik tas bija nozīmīgs solis – dalība nostriprināja nesen atgūto valsts neatkarību un bija svarīgs panākums, lai Latvija atkal nonāktu starptautiskajā apritē. 

Kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Mūsdienās vairs nav šaubu par Latvijas piederību rietumu demokrātiskajām vērtībām. Pateicoties savai pieredzei un zināšanām, arī mūsu valsts aktīvi iesaistās ANO dienaskārtībā, it īpaši šobrīd, kad pasaulē situācija ir visai neskaidra.

Maldīgs ir uzskats, ka mazajām valstīm ANO lielas ietekmes nav. Ikkatram loceklim ir sava nozīme un loma. Latvija līdz šim ir aktīvi piedalījusies dažādās oganizācijas struktūrās, kas ir saistītas ar cilvēktiesību, tiesiskuma, miera, demokrātijas, ilgterspējīgas attīstības un citiem jautājumiem. 

Vai zināji, ka Latvija ir bijusi ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē, tāpat arī ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas izpildpadomē? Šie, protams, nav vienīgie lauciņi, kuros mūsu valsts ir darbojusies, taču uzskatāmi pierāda, ka pat sīks cinītis var gāzt lielu vezumu.

Jāpiemin, ka vairākus gadus Latvija arī sniedz savu artavu ANO miera uzturēšanā. ANO izvirzītie mērķi ir cieši saistīti ar starptautisku sadarbību un valstu miermīlīgu attiecību veidošanas veicināšanu. Šie jautājumi pašlaik ir svarīgāki nekā jebkad, tāpēc varam būt gandarīti, ka esam daļa no šīs organizācijas.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *