Nozīmīgākie jautājumi un problēmas Latvijas ārpolitikā

Kāda nozīme ir Latvijai starptautiskajā politikā? Uz ko pēdējos gados ir vērta uzmanība Latvijas ārpolitikā? Šie ir jautājumi, kas pēdējā laikā ir palikuši svarīgāki pat tiem, kas parasti par politiku neinteresējas. Lai sniegtu nelielu ieskatu šajā tēmā, esam apkopojuši svarīgāko par nozīmīgākajām problēmām Latvijas ārpolitikā.

Attīstība – rietumu virzienā

Mūsdienās Latvijas ārpolitikā lielāko uzmanību pievērš jautājumiem, kas bija aktuāli jau starpkara periodā. Līdzīgi kā pārējās Baltijas valstis, arī Latvija cenšas orientēties uz sadarbību ar Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīm. Pēdējo desmitgažu laikā Latvija stratēģiski ir veidojusi partnerību ar ASV un stiprinājusi savas attiecības ar Kanādu.

Liela nozīme ir arī tam, ka Latvija ir aktīva Eiropas Savienības dalībvalsts. Pateicoties pievienošanai eirozonai un dalībai dažādās ES struktūrās, varam teikt, ka esam nozīmīga daļa arī no Eiropas vadītā politikas virziena.

Krievija un dezinformācija – lielākie draudi

Pašlaik lielākais drauds Latvijas ārpolitikā, nenoliedzami, ir Krievija. Ilgstoši Latvija ir centusies veidot pragmatiskas attiecības ar to, taču skaidrs, ka nesenie notikumi Ukrainā ir pilnībā izmainījuši šo procesu. Tāpat kā citas valstis, Latvija ir maksimāli norobežojusi sevi no Krievijas.

Ņemot vērā agresīvās kaimiņvalsts pastāvīgos draudus, nevar noliegt, ka zināmi riski pastāv, taču vienlaikus ir jāsaprot, ka Latvija ir daļa no NATO, līdz ar to – ikkatru mūsu valsts centimetru aizstāvēs starptautiskā organizācijā (ja tas būs nepieciešams).

Jau 2014. gadā – līdz ar Krievijas agresiju pret Ukrainu – aktualizējās jautājums par nacionālo drošību, tāpēc Latvija panāca papildu drošības garantijas no NATO.

Tā kā Latvijai ir bijusi saskarsme ar hibrīdajiem (tostarp dezinformācijas) draudiem, valsts nereti sadarbojas un sniedz atbalstu citām Eiropas valstīm, kurām pieredzes šajos jautājumos ir mazāk. Līdz ar Kremļa agresiju, dezinformācijas tēma ir kļuvusi aktuālāka, tāpēc Latvijas zināšanas ir vēl jo vērtīgākas.

Latvijā laika gaitā esam aizgājuši no domāšanas, kurā galvenais, lai “savs kaktiņš paliktu neskarts”, un labi, ka tā! Jau šodien redzam, cik liela nozīme ir bijusi veidotajai ārpolitikai, it īpaši dalībai ES un NATO.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *